Anlaşmalı boşanma

Türk Hukuk sistemi içerisinde hızlı ve kolay boşanmak isteyen çiftlerin açmaları gereken dava anlaşmalı boşanma davasıdır. Boşanma davası çekişmeli olarak açıldığında ortalama 2-3 yıl sürmektedir. Bu zaman zarfı maddi ve manevi olarak taraflara çok ciddi zararlar verebilmektedir. Bu zararların önüne geçmek için yapılması gereken şey anlaşmalı boşanma davası açmaktır. Anlaşmalı boşanma davası açıldığı zaman ortalama 2-3 ay içerisinde taraflar boşanma davası neticelendirebilmektedir. Hatta acil durumlar söz konusu olduğu zaman taraflar mahkeme yoğunluğuna göre 1 günde dahi davayı sonuçlandırabilmektedir. Bu nedenle boşanma sürecinde olası problemleri en aza indirmek için taraflara önerimiz anlaşmalı boşanma davası açmalarıdır.

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır?

Anlaşmalı boşanma davasının ilk aşaması protokol hazırlamaktadır. Protokol içerisinde eşler evlilik ile ilgili bütün ayrıntıları dikkate almalıdırlar. Protokolde olası eksiklik davanın reddine neden olabilir. Protokol içerisinde evlilik malları, tazminat, nafaka, çocuğun velayeti, çocukla kişisel ilişki tesisi vs. gibi konuları açık ve ayrıntılı olarak yer almalıdır. Protokol tabir-i caizse anlaşmalı boşanma davasının bel kemiğini oluşturmaktadır. Protokol hazırlandıktan sonra eşler anlaşmalı boşanma davasını açmak için mahkemeye başvurabilirler. Protokolün yazılı olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak pratikte artık hakimler protokolü yazılı olarak talep etmekte ve bu minvalde işlem yapmaktadırlar.

Protokol hazırlandıktan sonra eşler, mümkünse avukatları aracılığı ile aile mahkemesine başvurarak anlaşmalı boşanma davasını açarlar. Burada hangi yer mahkemesinin yetkili olduğu konusunda bir zorunluluk bulunmamaktadır. Eşler herhangi bir il – ilçede bulunan mahkemeye başvurarak anlaşmalı boşanma davasını açabilirler. Kural, son 6 ay birlikte yaşadıkları yerde bulunan aile mahkemesine başvurmalarıdır. Bulundukları yerde aile mahkemesi bulunmuyorsa asliye hukuk mahkemesi aile mahkemesi sıfatı ile anlaşmalı boşanma davasını görebilir.

Dava açıldıktan sonra artık yapılması gereken eşlerin bizzat duruşmada hazır bulunarak davayı kabul ettiğini beyan etmeleridir. Eşlerin bizzat mahkemede bulunması kanun tarafından zorunlu tutulmuştur. Eşler mahkemeye katılarak protokolü kabul ettiklerini ve herhangi bir itirazlarının olmadığını beyan etmelidirler. Protokolün hazırlanması esnasında teknik bir problem bulunmuyorsa hakim anlaşmalı boşanma davasını olumlu olarak neticelendirecektir.

Ne zaman boşanmış olurum?

Boşanma kararı verildikten sonra taraflar istinaftan feragat etmezlerse, gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yoluna başvurulmaz ise bu sürenin sonunda karar kesinleşir ve taraflar boşanmış olur. Taraflarda biri veya ikisi istinaf yoluna başvurursa, boşanma bu sürecin sonunda kararın kesinleştiği tarihe kadar gerçekleşmez, karar kesinleştikten sonra taraflar boşanmış olur.

Boşanmadan sonra ne yapmalıyım?

Boşanma kararı verildikten sonra, gerekli kanuni yollara başvurulmadan veya başvurulduktan sonra kesinleşmesi halinde, kesinleşme kararı mahkeme tarafından resen nüfus müdürlüğüne gönderilir. Bunun için ayrıca bir işlem yapmaya gerek yoktur.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.