Skip to main content

Silahlı terör örgütüne üye olma

T.C. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Esas No:2015/249 Karar No:2016/1951 K. Tarihi:22.03.2016 Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi Suç : Silahlı terör örgütüne üye olma Hüküm : TCK’nın 314/2, 62/1, 53, 54, 58/9, 63 ve 3713 sayılı Kanunun 5. maddeleri uyarınca mahkumiyet Dosya incelenerek gereği düşünüldü: Hükmolunan cezanın süresine göre şartları bulunmadığından sanık …’ın duruşmalı inceleme isteminin CMUK’nın […]

Devamı