Skip to main content

Anayasa Mahkemesi İstinafın Tutuksuz Sanığın Gelmesine İlişkin Hükmünü İptal Etti

ANAYASA MAHKEMESİ, CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA İSTİNAF TEMYİZ YOLUYLA İLGİLİ OLARAK YER ALAN “TUTUKSUZ SANIĞA YAPILACAK ÇAĞRIDA KENDİ BAŞVURUSU ÜZERİNE AÇILACAK DAVANIN DURUŞMASINA GELMEDİĞİNDE DAVASININ REDDEDİLECEĞİ AYRICA BİLDİRİR” HÜKMÜNÜ İPTAL ETTİ 11.08.2017 tarih ve 30151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 14.06.2017 tarih ve 2017/49E., 2017/113K. sayılı kararı ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 281. maddesinin […]

Devamı

Emlak vergisine nasıl itiraz edilir?

Arazinizin, evinizin veya dükkânınızın değeri 4 yıl sonra yeniden belirlendi. Emlak vergisi her yıl, “yeniden değerleme oranın yarısı” kadar artıyor. Ancak emlak değeri 4 yılda bir belirleniyor ve emlak vergisi de bu ‘güncel değer’ üzerinden veriliyor. 2014-2015-2016 ve 2017 yılı emlak vergileri için baz teşkil eden emlak değerleri 2013 yılında belirlenmişti. Aradan dört yıl geçti. Şimdi 2018-2019-2020 ve 2021 yılı için az teşkil edecek emlak değerleri de Takdir Komisyonları tarafından belirlendi ve belediyelere teslim edildi. Yani herkesin, ister evi, ister arsası, ister dükkanı olsun bunların hepsinin değeri yeniden hesaplandı. 2018’de emlak verginizi buna göre vereceksiniz. Takdir Komisyonu’nun belirlediği yeni değerlere itirazınız varsa son günlere girmek üzereyiz, dava açmak için acele etmeniz şart.

Devamı

Trafik cezalarında devlet vatandaşa tuzak kuramayacak

T.C. YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ K. 2014/14281 E. 2014/2954 T. 8.7.2014 UYARI LEVHASI BULUNMADAN YAPILAN RADARLA HIZ KONTROLÜ (Radarla Hız Denetimi Yapılacak Yerlerde Sürücülerin Trafik İşaret Levhalarıyla Bilgilendirilmesinin Zorunlu Olduğu – Bilgilendirme Yapmadan Kural İhlali Yapmasını Beklemek Trafik Kurallarının Konuluş Amacına Uygun Olmadığı/Verilen İdari Yaptırımın Hukuka Aykırı Olacağı) RADARLA HIZ DENETİMİ YAPILACAK YERLER (İlgili Yönerge Hükmü Uyarınca Karayolunun Hangi […]

Devamı

2017 yılında hukukçuların bilmesi gereken temel hukuki bilgiler

2017 için tüm hukukçuların başvurduğu temel hukuki bilgileri sizin için derledik. 2017 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2017 CMK Ücret Tarifesi 2017 yılı Yargı Harçları 2017 Tüketici hakem heyeti başvuru sınırı 2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar? Avukatın vekalet ücreti alacağı için takip açmadan önce barosuna bilgi vermemesi disiplin suçu Davalının adresi bilinmiyorsa […]

Devamı

Davalının adresi bilinmiyorsa ne yapmak lazım ?

“Davacı taraf, davalının adresini bilmiyorsa; dava dilekçesine yazamaz. Bazen de gönderilen tebligatın iade olması neticesinde, davacının dava dilekçesinde bildirdiği adresin davalının geçerli adresi olmadığı anlaşılır. Kişisel verilerin gizliliği kuralından mütevellit davacı, davalının adresini ilgili mercilerden bizzat araştıramaz; örneğin, nüfus müdürlüğünden adres bilgisini elde edemez; emniyet birimlerinden adres araştırması isteyemez. Hal böyle iken, ”mahkemece davalının adresinin […]

Devamı

Avukatın vekalet ücreti alacağı için takip açmadan önce barosuna bilgi vermemesi disiplin suçu

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarının 47. maddesi hükmünün Baro’ya bildirim zorunluluğu kısmı açık olduğundan, bir avukat ücret alacağı konusunda dava açma yolunu tercih edebileceği gibi, elindeki ücret sözleşmesi ile ilamsız takip yapma yolunu da tercih edebileceğinden, icra takibine başlamadan önce de bu kural gereği bildirim yapılması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır.     TBB DİSİPLİN KURULU KARARI […]

Devamı

2017 istinaf ve temyiz başvurusu parasal sınırı ne kadar?

01.01.2017’den itibaren İş, Asliye Hukuk, Asliye Ticaret, Kadastro, Sulh Hukuk, Tüketici Mahkemeleri İstinaf sınırı           3.110 TL Temyiz sınırı       41.530 TL (02.12.2016-31.12.2017 arasında istinaf sınırı 3.000 TL, temyiz sınırı 40.000 TL idi.) Ancak manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere bakılmaksızın istinaf yoluna başvurulabilir. İcra Hukuk […]

Devamı