Devlet memurluğundan çıkarma – adli dengenin zorunluluğu

Danıştay 12. Dairesi 2016/8855 E., 2017/461 K., T. 23.02.2017 MAHKEME: İdare Mahkemesi TALEP: Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu işleminin iptali ÖZET: Davacının eyleminin disiplin cezası verilmesini gerektirdiği tartışmasız olmakla birlikte, 657 sayılı Kanun’un 125/E-(f) maddesinde yer alan Devlet memurluğundan çıkarma cezası ile bu bağlamda “fiili tecavüz” olarak nitelendirilen eylem arasında adil bir dengenin bulunmadığı açık … Read more