Tahliye taahhütnamesi icra takibi nasıl yapılır?

Tahliye taahhütnamesi icra takibi nasıl yapılır?

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı kiraladığı taşınmazı tahliye edeceği tarihi bildirmiş oluyor. Bu taahhüt gereğince kiralanan bir taşınmazların müddeti bittikten sonra kiracının çıkmaması halinde takip başlatılabiliyor.

Peki, tahliye taahhütnamesi icra takibi nasıl yapılır? Tahliye taahhütnamesi ile kiracı nasıl tahliye edilir?

Taahhütnamede belirtilen sürenin gelmesi halinde bir ay içinde mukavelenin icra dairesine ibrazı ile tahliyesi istenebiliyor.

Bunun üzerine icra memuru bir tahliye emri tebliği suretiyle taşınmazın on beş gün içinde tahliye ve teslimini emrediyor.

Tahliye emrinde:

Kiralayanın ve kiracının ve varsa mümessillerinin isim, şöhret ve yerleşim yerleri ve mukavele tarihi ve kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazı varsa yedi gün içinde daireye müracaatla beyan etmez ve itirazda bulunmaz veya kendiliğinden tahliye etmezse zorla çıkarılacağı yazılıyor.

 

Read moreTahliye taahhütnamesi icra takibi nasıl yapılır?