Karşılıksız Çek Keşide Etmek – Değişen Vasıf Nitelikli Dolandırıcılık

Sanığın ortağı olduğu şirkette diğer ortak ile müşterek imza yetkisi olduğu halde tek başına keşide ettiği çeki ticari alacağına karşılık katılana vererek çekin karşılıksız çıkması olayında suça konu çekin katılana önceden doğan bir borç nedeni ile sonradan düzenlenerek verildiği göz önünde bulundurulduğunda, nitelikli dolandırıcılık suçunun unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile verilen beraat kararında bir isabetsizlik görülmemiştir.