İş kazasında yemek yol sosyal haklarının ücrete eklenmesi ve bakıcı giderlerinden müterafik kusur tenzili

Tanığın Davacının Davalı İşyerindeki Çalışmasının Niteliği Hakkındaki Beyanları Birlikte Değerlendirildiğinde Kurum Kayıtları İle Uyumlu İşyeri Kayıtlarının Yapılan İşin Niteliğine Uygun Olduğu – Davacının Kurum’a Bildirilen Ücretinin Gerçek Ücret Olduğunu Dikkate Alınarak İşyerinde Süreklilik Arz Eden Fazla Mesai ve İşveren Tarafından İşçilere Yemek Verilmesi Uygulamasının Söz Konusu Olup Olmadığı da Değerlendirilerek Bilinen Dönemi Hükme Esas Alınan Bilirkişi Hesap Raporu Tarihindeki Verilere Göre Belirleyip Davacı Kazalının Maddi Zararını Yeniden Hesaplatarak Karar Verileceği

Davacının Kurum’a Bildirilen Ücretinin Gerçek Ücret Olduğunu Dikkate Alınarak İşyerinde Süreklilik Arz Eden Fazla Mesai ve İşveren Tarafından İşçilere Yemek Verilmesi Uygulamasının Söz Konusu Olup Olmadığı da Değerlendirilerek Bilinen Dönemi Hükme Esas Alınan Bilirkişi Hesap Raporu Tarihindeki Verilere Göre Belirleyip Davacı Kazalının Maddi Zararını Yeniden Hesaplatmak ve Oluşacak Sonuca Göre Bir Karar Vermek Gereği

Devamı