Hile – satış bedelinin ödenmemesi nedeniyle tapu iptali ve tescil

Dava tapu iptal ve tescil istemine ilişkindir. Davacı, davalı ile davalının akrabası dava dışı kişinin, önce güvenini kazanıp, bir takım hareketlerle bu güveni güçlendirdikleri sonra da yaşlı ve madden zor durumda olmasından da yararlanarak kandırmak suretiyle davaya konu taşınmazların tapuda devrini sağladıkları buna karşılık sözleştikleri bedeli de ödemediklerini beyan ederek, hile hukuki sebebiyle davaya konu taşınmazların davalı adına olan tapu kaydının iptali ile kendi üzerine kayıt ve tescilini istemiştir. Davanın hukuksal dayanağını “hile” oluşturmaktadır. Mahkemenin davanın hileye dayalı olduğuna ilişkin nitelemesi özel daire tarafından incelenip, değerlendirilmemiş; uyuşmazlık salt bedelin ödenip ödenmemesi olarak ele alınmış; bozma bu temele dayandırılmıştır. O halde, davanın hukuksal nedeninin hile olduğu yönündeki direnme uygun olduğundan, “hile” yönünden inceleme ve değerlendirme yapılmak üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.