Terk Nedeniyle Boşanma

Boşanma davası açabilmek adına geçerli boşanma sebepleri arasında yer alan ve sıklıkla boşanma davalarına konu olan durumlardan birisi de “terk” davranışıdır. Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için gerekli prosedürler, diğer boşanma sebeplerinden farklı olmaktadır.

Terk sonucu boşanma davası için hangi prosedürlerin uygulanması gerektiğine değinmeden önce, terk kavramı ve hangi durumların terk olarak kabul edildiği bilinmelidir.

Terk Nedeniyle Boşanma Kapsamı Nedir?
Terk sebebiyle boşanma davası açılabilmesi için ortak hayatın kurulmasını engellemek amaç edinilmiş olmalıdır. O halde terk nedeniyle boşanma kapsamında ortak hayatı bitirme adına yapılan tüm eylemler yer alır. Eşin evi terk etmesi, eşi evden kovmak, eşin ailesine dönmesi, karısını ailesine göndermek, eşin eve girmesini engellemek adına kilidi değiştirmek gibi bir çok davranış terk sebebiyle boşanma kapsamında değerlendirilir.

Eşin askere gitmesi, eşin iş seyahatine gitmesi, eşin tayin olması gibi durumlar ise eşin ortak hayatı koparmak gibi bir amacının olmaması nedeniyle terk kapsamında değildir.

Eşi Evden Kovmak Boşanma Sebebi Sayılır
Eşin evden kovulması, evlilik birliğinin devamının istenmediği ve ortak yaşam kurulmasının engellendiği bir davranış şeklidir. Bu durumda bireyler gerekli prosedürleri doğru bir şekilde yerine getirerek terk nedeniyle boşanma davası açabilirler. Ayrıca bu davranış evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına da yol açabileceği için yine boşanma sebebi olarak öne sürülerek dava açılabilir.

Eşin Evi Terk Etmesi Boşanma Nedenidir.
Eşin evi terk etmesi, ortak yaşam kurulmasını engelleyeceğinden bu davranışı sergileyen kişiye karşı terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Burada eşin evi terk etme amacı esas belirleyici olan husustur. Burada örneğin eşin askerlik nedeniyle evi terk etmiş olması, evliliği sürdürmek istemediği anlamı taşımaz o yüzden terk nedeniyle boşanma davası açılırken ortak hayatın bitirilmek istenmesi amacı aranır.

Eşin Eve Girmemesi İçin Kilidi Değiştirmek
Ortak hayatı sürdürülemez kılan davranışlardan birisi de eşin eve girmesinin engellenmesi amacıyla evin kilidini değiştirmektir. Böyle bir davranışa maruz kalan kişi terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için gerekli şartları yerine getirerek boşanma davası açabilir.

Eşi Ailesine Göndermek Ya da Eşin Ailesine Dönmesi (süresiz)
Eşi ailesine göndermek, eşin ailesine dönmesi gibi davranışlar da ortak hayatı bitirmek adına yapılmış bir davranıştır. O yüzden terk nedeniyle boşanma davası açılmak istenmesi durumunda bu tür bir davranış boşanma sebebi olarak öne sürülebilir.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için öncelikle hukuki prosedürlerin doğru uygulanması gerektiğine değinmiştik. Burada terk olayının gerçekleşmesi üzerinden 4 ay geçtiğinde öncelikle terk eden eşe karşı ihtar gönderilir. Yapılacak tebligat ile eşin ortak hayatı geri kurması adına, evi ter ettiyse dönmesi, eşini evden kovduysa geri alması, kilidi değiştirdiyse eşini eve alması, eşin ailesine gitmesi durumunda eve dönmesi yönünde çağrılar yapılır. Bu çağrılardan sonra 2 ay içerisinde eve dönmemesi durumunda terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Yani toplamda en az altı aylık bir sürenin geçmiş olması ve 2 ay öncesinden tebligat yapılması durumunda terk sebebiyle boşanma davası açılabilir. Terk nedeniyle boşanma davası açacak kişiler bu noktada davayı yetkili Aile Mahkemesinde, Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde yapabilirler. Terk sebebiyle boşanma davası açacak kişinin bu duruma uygun bir boşanma dilekçesi ile başvuru yapması gerekir.

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?
Boşanma dilekçesi, her boşanma sebebine göre farklı şekilde olabilir. Burada boşanmayı getiren olayların izahı ve boşanma sonrası talepler açık bir şekilde ifade edilmelidir. Boşanma davası açacak kişi mutlaka kusursuz bir boşanma dilekçesi ile birlikte davayı açmalıdır. O yüzden boşanma sürecinin boşanma avukatı ile yürütülmesi önerilir. Her evlilik içerisinde boşanmayı getiren olayların oluşma şekli farklı olacaktır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken de bu durum göz önüne alınmalıdır. Bireylerin en fazla yaptığı hatalardan birisi gelişi güzel hazırlanmış ve hukuki yönden geçerliliği tartışmalı boşanma dilekçeleri ile davayı açmaları olmaktadır.

Terk Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?
Terk nedeniyle boşanmak isteyen kişilerin bu noktada açacakları davanın süresi, eşlerin boşanmanın tüm koşullarında uzlaşmaları ya da uzlaşmamalarına göre değişmenin yanı sıra hukuki prosedürlerin ne denli etkili yetirildiğine göre de farklılık göstermektedir. Burada en kısa sürede evliliğin noktalanmak istenmesi durumunda mutlaka uzman bir boşanma avukatı ile davanın yürütülmesi gerekir. Gerek anlaşmalı boşanma olsun gerekse de çekişmeli boşanma, tutulacak olan avukat tarafların velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi haklarını korurken, diğer yandan hukuki prosedürleri etkili işleterek boşanmanın en kısa sürede sonuçlanmasını sağlar.

Yorum yapın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.