Vekaletname Bilgilerimiz

Avukatlık vekaletnamesi noterlerce düzenlenir. Yurtdışında yaşayan Türk Vatandaşları bölgelerindeki Türkiye Konsolosluğunda da bu işlemi yaptırabilirler. Vekâletname çıkartmak için gerekli olan bilgiler aşağıdadır. Dilerseniz bu yazının bir çıktısını alarak notere götürebilirsiniz.
  • Av. Abdulmecit Doğru (TC: 23437705102)
  • Av. Servet Sarıca (TC: 17947349666))
  • Av. Cahit Kırkazak (TC: 35653298528)
  • Av. Cemile Sinem Yalçın Doğru (TC: 20932718316)
  • Av. Deniz Ay Sarıca (TC: 56449337078)
  • Av. Harun Demir (TC: 10522597360)

Yetkiler
Genel Dava Vekaleti için Ahzu kabz, sulh ve ibra, davadan ve temyizden feragat, feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil.

Boşanma Davası için
Boşanma davası açmaya ve açılmış boşanma davasından dolayı, Ahzu kabz, sulh ve ibra,davadan ve temyizden feragat, , feragati davayı kabul, birlikte ve ayrı ayrı vekaleti ifa, tevkil, teşrik, azil.

Önemli Bilgiler

Özel kişiler noterde vekaletname düzenlerken nüfus cüzdanı veya pasaport ibraz etmek zorundadır.

Boşanma vekaletnamesi için iki adet fotoğraf gerekmektedir.

Şirketler adına düzenlenecek vekaletnamelerde imza sirküleri ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir. Yine, ‘şirket adına vekâleten şahsı adına asaleten’ ibaresini koydurulması halinde tek vekâletle hem şirketin hem de şahsın vekâletname verme işlemi gerçekleşir. Gektiğinde şirket yetkilisi için tekrar vekâlet çıkartılması ile uğraşılmaz.

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ya da yabancılar T.C. Konsolosluklarında vekaletname düzenleyebilirler. Vergi Mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.